Category: Art

Art

ศิลปะแบบใดที่ช่วยพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นศิลปะแบบใดที่ช่วยพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น

            ศิลปะ เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคย เพราะเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเราทุกคนเคยผ่านการเรียนศิลปะหลากหลายรูปแบบมานับไม่ถ้วน สิ่งที่เราเห็นตรงกันคือ ทุกครัง้ที่เราสัมผัสกับงานศิลปะเราจะรู้สึกผ่อนคลาย หลายครั้งเราใช้ศิละเป็นางออกในการเยียวยาความรู้สึกหลากหลายด้าน  งานศิลปะแบบไหนบ้างที่สามารถช่วยพัฒนาชีวิตได้ หลายครั้งที่เรามักได้ยินว่าหากต้องการให้ชีวิตดีขึ้น ให้เข้ามาทำงานศิลปะแล้ว ชีวิตของคุณจะพัฒนาขึ้น  งานศิลปะสามารถพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้จริง แต่ว่าการพัฒนาที่กล่าวถึงนี้ไม่ได้หมายถึงการช่วยเพิ่มเงินหรือเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น เพราะงานศิลปะบางครั้งไม่สามารถขายตีค่าเป็นเงินได้ เนื่องจากงานบางอย่างสำหรับบางคนมีค่า แต่สำหรับอีกคนอาจจะไม่มีค่าเลย ทว่างานศิลปะสามารถช่วยพัฒนาจิตใจที่จะส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นได้  เลือกงานศิลปะที่จะทำนั้น ควรเลือกงานแบบที่ตนเองมีความชอบหรือความรักในนั้น เพราะความรักและความชอบจะทำให้รู้สึกมีความสุขในการทำงานศิลปะดังกล่าว ซึ่งงานศิลปะไม่จำเป็นต้องเป็นการวาดรูป การระบายเท่านั้น แต่งานศิลปะยังมีอีกหลายแขนงให้คุณเลือกทำ เช่น การจัดดอกไม้ การพับกระดาษ การตัดเย็บ การถักนิตติ้ง การถักโครเชต์ เป็นต้น

การพับกระดาษ ศิลปะที่ช่วยพัฒนาเด็กในทุกๆ ด้านการพับกระดาษ ศิลปะที่ช่วยพัฒนาเด็กในทุกๆ ด้าน

            เชื่อว่าหลายคนคงเคยทำการพับกระดาษเป็นรูปทรงหรือรูปสัตว์ชนิดต่าง ๆ กันมาบ้าง การพับกระดาษเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากกระดาษแผ่นเล็กให้กลายมาเป็นรูปทรงตามจินตนาการของผู้ออกแบบ หลายคนคิดว่าการพับกระดาษแบบนี้เป็นเรื่องที่เสียเวลา ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จึงไม่ให้ความสนใจ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า การพับกระดาษที่แบบง่ายนั้น ทรงไปด้วยประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก โดยเราจะเห็นว่ากิจกรรมสำหรับเด็กมักจะมีการพับกระดาษอยู่ด้วยเสมอ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ             การพับกระดาษ เด็ก ๆ จะต้องใช้กล้ามเนื้อมือ นิ้วและแขนในการควบคุมเวลาทำการพับกระดาษให้เป็นไปตามรูปทรงที่กำหนด ซึ่งการทำเช่นนี้เด็ก ๆ จะได้ฝึกการใช้นิ้ว มือและแขนให้ได้ตามความต้องการ เพื่อให้สามารถพับกระดาษออกมาเป็นรูปทรงที่ต้องการได้ ดังนั้นช่วงเวลาที่เด็กเล่นพับกระดาษจึงเป็นการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อได้ดี เช่นเดียวกับการออกกำลังกายในคนโตนั่นเอง ฝึกสมาธิ