Day: January 13, 2021

การพับกระดาษ ศิลปะที่ช่วยพัฒนาเด็กในทุกๆ ด้านการพับกระดาษ ศิลปะที่ช่วยพัฒนาเด็กในทุกๆ ด้าน

            เชื่อว่าหลายคนคงเคยทำการพับกระดาษเป็นรูปทรงหรือรูปสัตว์ชนิดต่าง ๆ กันมาบ้าง การพับกระดาษเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากกระดาษแผ่นเล็กให้กลายมาเป็นรูปทรงตามจินตนาการของผู้ออกแบบ หลายคนคิดว่าการพับกระดาษแบบนี้เป็นเรื่องที่เสียเวลา ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จึงไม่ให้ความสนใจ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า การพับกระดาษที่แบบง่ายนั้น ทรงไปด้วยประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก โดยเราจะเห็นว่ากิจกรรมสำหรับเด็กมักจะมีการพับกระดาษอยู่ด้วยเสมอ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ             การพับกระดาษ เด็ก ๆ จะต้องใช้กล้ามเนื้อมือ นิ้วและแขนในการควบคุมเวลาทำการพับกระดาษให้เป็นไปตามรูปทรงที่กำหนด ซึ่งการทำเช่นนี้เด็ก ๆ จะได้ฝึกการใช้นิ้ว มือและแขนให้ได้ตามความต้องการ เพื่อให้สามารถพับกระดาษออกมาเป็นรูปทรงที่ต้องการได้ ดังนั้นช่วงเวลาที่เด็กเล่นพับกระดาษจึงเป็นการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อได้ดี เช่นเดียวกับการออกกำลังกายในคนโตนั่นเอง ฝึกสมาธิ