Category: Literature

การเล่าเรื่อง

การเล่าเรื่องเฟื่องจินตนาการมากแค่ไหนการเล่าเรื่องเฟื่องจินตนาการมากแค่ไหน

            นิทานเป็นของที่อยู่คู่กับเด็กทุกคน การเล่นนิทานให้เด็กฟังจะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กหลายด้าน ทั้งด้านภาษา ด้านจินตนาการและด้านสมาธิ แต่หากทำการเล่นนิทานไม่น่าสนใจ เด็กจะไม่ให้ความสนใจและรู้สึกเบื่อนิทานไม่อยากฟัง ทั้ง ๆ ที่นิทานนั้นมีประโยชน์ต่อเด็กมาก ดังนั้นวันนี้เราจึงศิลปะการเล่นนิทานที่จะช่วยให้นิทานเรื่องเดียวกันที่นำมาเล่นจะดึงดูดความสนใจของเด็กทำให้เด็กมีพัฒนาที่ดีขึ้นได้ เล่าด้วยหลายโทนเสียง             ในนิทานจะประกอบไปด้วยตัวละครหลายตัวอยู่ในเรื่องเดียวกัน ดังนั้นหากมีการใส่โทนเสียงที่ต่างกันให้กับตัวละครแต่ละตัว เช่น เสียงเด็กผู้หญิง เสียงเด็กผู้ชาย เสียงหมาแก่ เป็นต้น การใส่โทนเสียงสูง เสียงต่ำ เมื่อถึงบทพูดของตัวละครแต่ละตัวจะทำให้เด็กรู้สึกสนุกและมีจินตนาการตามเสียงไปด้วยว่า หมาป่าเสียงแหบจะเป็นตัวหน้ากลัว เด็กผู้หญิงเสียงเล็กน่ารัก ซึ่งเด็กแต่ละคนจะมีจินตนาการที่ต่างกันในสมอง ทำให้มีการสร้างเส้นใยสื่อประสาทเพิ่มขึ้น มีภาพประกอบ             หนังสือนิทานจะมีภาพประกอบที่มีสีสันสวยงามเพื่อดึงดูดใจให้เด็กเข้ามาสนใจอยู่แล้ว